Bảo hiểm cháy nổ, hỏa hoạn cho tài sản

Tổng quan về bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản là loại bảo hiểm cần thiết với tất cả mọi người. Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều sở hữu những tài sản quý giá, nhưng ta hoàn toàn không thể lường trước những rủi ro sẽ xảy đến với “kho tài sản” của mình, chẳng hạn như trộm cắp, đập phá hay tệ hơn nữa là gặp phải hỏa hoạn. Khi mua bảo hiểm tài sản, người được bảo hiểm sẽ giảm bớt “gánh nặng” về tài sản của mình, kể cả khi không may chúng gặp sự cố nghiêm trọng thì sẽ được giải quyết dễ dàng hơn cũng như “dễ thở” hơn về mặt tài chính.

Tương tự với các loại bảo hiểm khác, bảo hiểm tài sản cũng có những yêu cầu nhất định về trường hợp áp dụng bồi thường tổn thất. Trước khi bồi thường, bên công ty bảo hiểm đều tiến hành các bước thẩm định để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại của tài sản. Trong trường hợp tài sản bị hư hại hay xảy ra hỏa hoạn do lỗi từ người mua bảo hiểm thì bên công ty bảo hiểm có quyền quyết định khoản tiền bồi thường. Trước khi tiến hành kí hợp đồng bảo hiểm tài sản, bên công ty bảo hiểm thường nhấn mạnh cho khách hàng những mục liên quan đến nghĩa vụ của khách hàng. Vì thế nếu nguyên nhân thiệt hại đến từ lỗi của chủ sở hữu tài sản và bên công ty từ chối khoản bồi thường nhất định là điều hoàn toàn hợp lý.

Người mua bảo hiểm sẽ được bồi thường trong trường hợp tài sản bị sự cố

Người mua bảo hiểm sẽ được bồi thường trong trường hợp tài sản bị sự cố

CÁC KHÁI NIỆM ĐƯỢC SỬ DỤNG

Đối tượng được bảo hiểm

Người được bảo hiểm là chủ sở hữu tài sản hoặc người được giao quyền sở hữu tài sản hoặc những người có quyền lợi liên quan và phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý.

Tài sản được bảo hiểm

Những địa điểm bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ cho tài sản

Những địa điểm bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ cho tài sản

Tài sản được bảo hiểm bao gồm mọi tài sản hữu hình có khả năng bị tổn thất, bị hủy hoại và thiệt hại có thể tính được bằng tiền, bao gồm :

  1. Bất động sản (loại trừ phần đất) : Là các kiến trúc xây dựng, lắp đặt (tòa nhà văn phòng, chung cư, nhà tư nhân, các kiến trúc xây dựng khác.. và hệ thống máy móc thiết bị gắn với bất động sản (hệ thống máy lạnh, hệ thống đèn, hệ thống điện…).

  2. Tài sản bên trong (bao gồm máy móc thiết bị, nội thất và các tài sản giá trị khác chứa trong tòa nhà,căn hộ…).

  3. Nhà máy: Bao gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị, kho hàng, nguyên vật liệu, thành phẩm….

  4. Các kho hàng: Bao gồm khung nhà kho và hàng hóa chứa trong kho.

Rủi ro được bảo hiểm

Đối với loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, tài sản của người được bảo hiểm sẽ được bồi thường khi chúng bị phá huỷ hay hư hại do các nguyên nhân Số tiền bảo hiểm

Là số tiền bồi thường tối đa mà Bảo Việt trả cho người được bảo hiểm khi có tổn thất được bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm do Người được bảo hiểm tự tính toán và quyết định

Số tiền bảo hiểm phải thể hiện toàn bộ giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

Cơ sở giải quyết số tiền bảo hiểm

Nếu tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm quá cao (tự định giá tài sản quá cao so với giá trị thực tế ): Khách hàng sẽ phải trả phí bảo hiểm cao hơn và khi xảy ra tổn thất thì Bảo Việt cũng chỉ bồi thường đúng bằng giá trị thực tế của tài sản.

Nếu số tiền bảo hiểm quá thấp (tham gia bảo hiểm dưới giá trị) : Khi xảy ra tổn thất Khách hàng sẽ không được bồi thường đầy đủ và số tiền bồi thường sẽ bị khấu trừ theo tỷ lệ

Ví dụ : Giá trị thực tế của toà nhà (giá trị xây dựng mới, giá trị này có ghi trên sổ sách) = 200 tỉ

Do lỗi bất cẩn của nhân viên, toà nhà bị cháy, khoảng hai tầng lầu bị thiệt hại nặng nhất, tổng thiệt hại ước tính 20 tỉ đồng.

*Nếu khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm = 200 tỉ (bảo hiểm đúng giá trị) thì khi xảy ra tổn thất khách hàng sẽ được bồi thường đầy đủ giá trị tổn thất. Cụ thể trong trường hợp trên, Khách hàng sẽ được bồi thường 20 tỉ.

*Nếu khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền = 100 tỉ (bảo hiểm dưới giá trị 50%) thì khi xảy ra tổn thất trên, Khách hàng sẽ chỉ được bồi thường : 20 tỉ x 50% = 10 tỉ. Do vậy khách hàng sẽ không được bổi thường đầy đủ. Điều này càng nguy hại hơn trong trường hợp tổn thất toàn bộ hoặc nghiêm trọng.

Như vậy có thể thấy việc mua bảo hiểm đầy đủ và đúng giá trị là rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp

Cách tính phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm.

Ví dụ: Bảo hiểm cho block tòa nhà chung cư

Tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng là 0.105% / số tiền bảo hiểm +10%VAT

Phí bảo hiểm =10 tỉ x 0.105% + 10% VAT =11.550.000 đ

Tùy vào loại tài sản được bảo hiểm và ngành nghề kinh doanh mà Bảo Việt áp dụng tỷ lệ phí khác nhau.

Mức miễn bồi thường

Là số tiền mà người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm.

Ví dụ : Mức miễn thường trên hợp đồng là: 20 triệu đồng / mỗi vụ tổn thất.

– Khi xảy ra tổn thất với giá trị thiệt hại nhỏ hơn 20 triệu đồng: Quý khách phải tự chi trả .

– Khi xảy ra tổn thất với giá trị thiệt hại trên 20 triệu : Bảo Việt sẽ bồi thường giá trị tổn thất trừ đi 20 triệu đồng.

Mức miễn bồi thường được quy định trong mỗi hợp đồng bảo hiểm để khách hàng có trách nhiệm tự giữ gìn tài sản của mình và tránh cho các doanh nghiệp bảo hiểm phải giám định, chi trả cho những tổn thất nhỏ nhặt gây phiền hà và lãng phí.

Giá trị và thời hạn thanh toán bồi thường

Khi xảy ra cháy nổ, người được bảo hiểm phải thực hiện các bước sau

Bước 1: Ngay lập tức thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ (trong khả năng của mình để giảm thiểu tổn thất)

Bước 2: Báo ngay cho PCCC (114)

Bước 3: Báo cho Bảo Việt

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo tổn thất, Bảo Việt sẽ cùng Người được bảo hiểm và Công Ty Giám Định độc lập tiến hành giám định hiện trường. Nếu quá thời hạn trên Bảo Việt sẽ phải chấp nhận hiện trường và biên bản giám định do Người được bảo hiểm cùng Cơ quan chức năng và chính quyền nơi xảy ra sự cố lập ra.

– Mức độ thiệt hại sẽ do cơ quan giám định độc lập xem xét (phí giám định do Bảo Việt thanh toán) và được sự nhất trí của Bảo Việt và người được bảo hiểm.

– Nếu hai bên không thống nhất được mức độ thiệt hại , sự việc sẽ được đưa lên Toà Án Kinh Tế để giải quyết.

– Bảo Việt sẽ thanh toán toàn bộ số tiền bồi thường tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm cho Người được bảo hiểm trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khiếu nại bồi thường của Người được bảo hiểm.

Quy Tắc áp dụng

Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành kèm theo nghị định 23/CP

Quy tắc bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Người mua bảo hiểm có nghĩa vụ tuân thủ các quy định PCCC

Người mua bảo hiểm có nghĩa vụ tuân thủ các quy định PCCC

Qúy khách có thể tham khảo các mức giá và chi tiết về gói bảo hiểm tại website chính thức của Bảo Việt. Ngoài ra, nếu quý khách có thắc mắc gì liên quan đến gói bảo hiểm cháy nổ cho tài sản hay bất kì loại hình bảo hiểm nào khác do Bảo Việt cung cấp thì cũng đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi qua Hotline: 0982.961.390